Skapa en frisk arbetsplats

Föreläste i veckan för medlemmar i fackflöbundet Kommunal. Några av dem ville att jag skulle lägga ut en del av det jag pratade om gällande att skapa en frisk arbetsplats och en bra arbetsmiljö. Så det kommer här.

Först berättade jag lite på skämt hur man ska göra om man vill ha en sjuk arbetsplats:

  • Ställ höga krav på personalen som är otydliga
  • Omorganisaera ofta och se till at inte ha någon struktur
  • Gå efter tankesättet att få kan prestera mycket
  • Chefen får göra som den vill
  • Kontrollera din personal
  • Ha konflikträdda chefer
  • Kommunicera nada!
  • Förvänta sig att medarbetarna ska vara tillgängliga precis hela tiden...
  • ...medan chefen aldrig är tillgänglig

Sedan kom jag med jordens enklaste tips för att skapa en bra arbetsmiljö. Trots enkelheten har många chefer och ledningar svårt att tillämpa detta:

Tips 1: Kom överens om när, var, hur vi förväntas vara tillgängliga. En del klarar inte att sätta egna gränser och då måste detta vara tydligt. 

Tips 2: Skapa gott arbetsklimat genom rättvist ledarskap. Stödjande och öppen kommunikation. 

Tips 3: Arbeta systematiskt med arbetsmiljö. Nolltolerans gällande kränkningar. Mobbning. 

Tips 4: Gör människor hållbara över tid och jaga inte bara nya talanger hela tiden som vi kan slita ut. Svårt när klimatet och konkurrensen är tuff.

Tips 5: Agera i tid. Ta det på allvar när någon säger att den är för stressad. 

Lycka till med ert arbetsmiljöarbete!